Af form 522 pdf

Landet grænser op til Sudan i vest, Etiopien i syd og Af form 522 pdf i sydøst. Landets øst- og nordøstlige side er det Røde Havs kyst, hvor Dahlakøerne ligger.


Området var tidligere en italiensk koloni, blev annekteret af Etiopien i 1952 og efter løsrivelseskrig og folkeafstemning selvstændigt i 1993. Landet er rigt på råstoffer, blandt andre guld, sølv, nikkel, olie og naturgas. Der findes ni folkegrupper i landet. Det to dominerende sprog er tigrinja og arabisk.

De to største religioner i Eritrea er kristendom og islam, idet kristne udgør et klart flertal. Politisk er landet de facto et diktatur. Den eritreanske regerings vigtigste udviklingsprojekt er den så kaldte Warsai-Yekalo-kampagne, en samfundstjeneste, hvor alle – også kvinder – skal bidrage til landets opbygning ved at arbejde for staten.

scroll to top