Ikea swot analysis pdf

XP, 32 bit and 64 bit editions. Simply double-click ikea swot analysis pdf downloaded file to install it. You can choose your language settings from within the program. Eksempel på diagram for en SWOT-analyse.


SOFT-analyse eller SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en organisasjon eller bedrifts egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling. Analyseformen kan også brukes i mange andre sammenhenger. Eksempelvis ved en persons valg av studieretning eller studiested.

SWOT-analyse er ikke det samme som en situasjonsanalyse, men den har utgangspunkt i situasjonsanalysen. En SOFT-analyse dekker kun styrker, svakheter, trusler og muligheter, mens situasjonsanalysen også dekker arbeidsforholdene i bedriften.

SWOT-analyse sammenligner virksomheten med andre virksomheter, mens gapanalyse oftere fokuserer på interne forhold. SWOT-analyse har gjerne en lengre tidshorisont, mens gapanalyse fokuserer på kortsiktige mål. SWOT-analyse er oftest omfattende og tar for seg hele eller større deler av virksomheter, mens en gapanalyse kan være enkel og spesifikk, f eks rettet mot en enkelt prosess.

SWOT- og gapanalyse er imidlertid fleksible teknikker som kan benyttes om hverandre på mange ulike måter og områder. Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Denne siden ble sist redigert 18.

Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde. It looks like you’re using an old web browser. To get the most out of the site and to ensure guides display correctly, we suggest upgrading your browser now.

970 from BA for delays in 2009 thanks to you telling me about new legislation. More than I actually paid.

scroll to top