Linksys e2000 manual pdf

2000 – 2011 Linksys e2000 manual pdf Software. Format – rozmiar przechwytywanego obrazu.


System TV – standard telewizji analogowej. Serwer FTP – adres serwera FTP, np.

SMTP to: 25, 587 lub 465. Kolor czcionki – kolor czcionki znacznika czasowego. Tylko cyfrowe – sterowanie PTZ realizowane przez program.

Puste pole oznacza logowanie anonimowe. Ferro CCTV lub na innym komputerze. IP w sieci Internet ?

TCP od numeru 8081 do 8089. IP w sieci Internet ?

scroll to top